O kampanii

Akcje partnerskie

Rzeczpospolita #DlaPlanety


Troska o Ziemię - miejsce, które wszyscy nazywamy domem, przyświeca wszystkim działaniom Ørsted – jako firmy i jako globalnej społeczności, którą tworzymy prowadząc biznes na wielu rynkach.

Wpisane w nasze DNA motto przewodnie “Love your home” stanowi azymut, który codziennie przypomina o podjętych zobowiązaniach. Bo wiemy, że Ziemia – nasz dom, potrzebuje miłości. A miłość jest niczym bez działania.

Dlatego włączamy się w tegoroczną kampanię Zielona Wstążka #dlaplanety w Światowy Dzień Środowiska (#WED 2021). Ten symboliczny moment w roku jest doskonałą okazją, by uświadomić sobie na nowo, jak ważne są nasze indywidualne wybory dla zachowania różnorodności biologicznej na Ziemi. Kluczem do powtrzymania degradacji ekosystemów jest zatrzymanie wzrostu globalnego ocieplenie na poziomie 1,5 ° C.

Dlatego będziemy motywować naszych pracowników do podejmowania wszelakich ekopostanowień. Jako firma Ørsted takie zobowiązania już podjęliśmy wkraczając na ścieżkę zeroemisyjnej transformacji.

Dzięki tej strategii rozwinęliśmy i skomercjalizowaliśmy, zupełnie nową technologię produkcji energii w morskich farmach wiatrowych. W ciągu zaledwie kilkunastu lat przeszliśmy od jednego z największych europejskich koncernów wydobywających paliwa kopalne do lidera morskiej energetyki wiatrowej, i najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie wg prestiżowego rankingu Global 100 Corporate Knights. Zostaliśmy też wyróżnieni przez TIME100 tytułem jednej ze stu najbardziej wpływowych firm na świecie, stanowiących drogowskaz powstępowania dla innych przedsiębiorstw.

Nasza działalność operacyjna do 2025 r. będzie całkowicie neutralna dla klimatu. Podobnego zobowiązania oczekujemy od współpracujących z nami partnerów, mobilizując ich do tego w perspektywie 2040 r.

Rozwój zielonej energii musi iść jednak w parze z ochroną naturalnych siedlisk i miejsc dzikiej przyrody, w tym także tej w naszych morzach i oceanach. Dlatego w przededniu Światowego Dnia Środowiska, Ørsted zadeklarował realizację inwestycji w sposób coraz bardziej zrównoważony tj. nie tylko chronić ekosystemy, w których działa, ale także dbać o ich regenerację. W związku z tym, wszystkie inwestycje w odnawialne źródła energii realizowane przez Ørsted najpóźniej do 2030 r. mają wywierać pozytywny wpływ netto na bioróżnorodność. Jednocześnie ze skutkiem natychmiastowym firma przestaje składować łopaty turbin wiatrowych, a także zobowiązuje się do ponownego użycia, recyklingu lub odzyskania 100% wszystkich łopat pochodzących zarówno z lądowych, jak i morskich farm wiatrowych.

Ørsted aims for net-positive biodiversity impact from new projects commissioned from 2030 (orsted.com)

Włączamy się w inaugurację Dekady Odtwarzania systemów #GenerationRestoration, bo wiemy, że bez różnorodności biologicznej nie przetrwamy jako gatunek. Dlatego wspierając globalną zeroemisyjną transformację na różnych rynkach, łączymy siły naszego zespołu badań i rozwoju z inicjatywami organizacji pozarządowymi i naukowców, by wspólnie na budowanych przez nas farmach wprowadzać rozwiązania przyczyniające się do ochrony bioróżnorodności. W ten sposób powstały realizowane przez nas projekty odtwarzania populacji dorsza prowadzone w duńskiej cieśninie Kattegat, a także na naszych farmach wiatrowych Borssele 1 i 2 w Holandii.

Orsted Partners With World Wide Fund for Nature Denmark (3blmedia.com)

 

#DlaPlanety edycje: 2020, 2019, 2018
© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności