O kampanii

Akcje partnerskie

Rzeczpospolita #DlaPlanety


Co roku 5 czerwca celebrujemy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment, mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania.

Po raz pierwszy obchodzony był w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth". Przez ten czas stało się obyczajem, by w tym dniu, w przestrzeni publicznej poruszać aktualne zagadnienia, takie jak, np. jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju. Obchody święta koordynowane są przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Tematem globalnych obchodów w tym roku jest Odtwarzanie Ekosystemów połączone z inauguracją Dekady Odtwarzania Ekosystemów (UNEP). 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration). Jak podkreślają odpowiedzialne za tę inicjatywę agendy ONZ: Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), im lepsza będzie kondycja ekosystemów, tym zdrowsza pozostanie cała planeta i zamieszkujący ją ludzie. Poprawa ich stanu jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim: położenia kresu ubóstwu, skutecznej walki z kryzysem klimatycznym czy zapobiegania dalszemu, masowemu ginięciu gatunków.  

Naszą bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez UNEP Dekady Odtwarzania Ekosystemów jest uruchomienie programu Re:Generacja.  

Re:Generacja to program, w ramach którego zapraszamy do współpracy przedstawicieli służb ochrony przyrody – Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ale też samorządów czy lokalnych organizacji pozarządowych. To dzięki nim mamy szanse poznać ekosystemy w całej Polsce, które wymagają naszej interwencji.  

Ale kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów ma zaangażowanie przedstawicieli świata biznesu i przejęcie przez firmy odpowiedzialności za presję, jaką każda z nich wywiera na środowisko naturalne.  To między innymi firmy, dzięki naszemu programowi, będą mogły znaleźć na mapie Polski miejsca, które będą mogły wziąć pod swoje skrzydła – to dzięki Re:Generacji, firmy znajdą ekosystemy, o które warto zadbać. 

Mówiąc o Re:Generacji nie możemy zapomnieć o zaangażowaniu społecznościowym. Będziemy chcieli edukować i zachęcać do świadomego brania spraw w swoje ręce. Zbudujemy #ReGenerację (#GenerationRestoration) - generację osób świadomych problemu i chętnych do zaangażowania. 

Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku w Polsce kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety. W tym roku tematem przewodnim jest ochrona i odtwarzanie ekosystemów.  

Lasy, pola uprawne, rzeki, jeziora, morza i wybrzeża – kondycja i różnorodność ekosystemów Ziemi są podstawą naszej egzystencji i jakości życia. Mimo to niszczymy te cenne zasoby w alarmującym tempie. Dekada ONZ na rzecz Odbudowy Ekosystemów jest okazją, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić ludziom i naturze zrównoważoną przyszłość.   

Odbudowa ekosystemów oznacza wspomaganie odtwarzania tych, które zostały już zdegradowane lub zniszczone, jak również ochronę tych, które nie ucierpiały. Zdrowsze, bardziej bioróżnorodne ekosystemy dostarczają większych korzyści takich jak żyźniejsze gleby, więcej drzewa lub ryb, jak również są magazynami gazów cieplarnianych. 

Odbudowa może odbywać się na wiele sposobów. Na przykład aktywnie poprzez nasadzenia, lub pośrednio przez zmniejszanie presji na środowisko, tak by mogło się zregenerować samo. Nie zawsze możliwe lub pożądane jest przywracanie ekosystemu do jego stanu pierwotnego. Wciąż potrzebujemy na przykład obszarów rolniczych i infrastruktury w miejscach, które niegdyś były lasem, ekosystemy tak jak społeczeństwo muszą dostosować się do zmian klimatu. 

Jeśli od teraz do 2030 roku uda się odbudowa 350 milionów hektarów zniszczonych ekosystemów wodnych i lądowych możemy liczyć na usługi ekosystemowe wyceniane na 9 bilionów dolarów. Odbudowa może również pomóc nam pozbyć się z atmosfery od 13 do 26 gigaton gazów cieplarnianych. Korzyści ekonomiczne takich działań dziewięciokrotnie przewyższają koszty inwestycyjne, podczas gdy nie podejmowanie działań będzie trzykrotnie droższe niż ich wdrożenie. 

To jest ten moment! 

Nie możemy cofnąć czasu. Ale możemy sadzić drzewa, zazieleniać nasze miasta, dbać o nasze ogrody, sprzątać rzeki i wybrzeża, zmieniać naszą dietę. Jesteśmy pokoleniem, które potrafi żyć w symbiozie z naturą. 

Bądźmy aktywni, a nie bierni! Bądźmy odważni, nie nieśmiali! 

Stwórzmy #ReGenerację. 

 

Co roku 5 czerwca celebrujemy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment, mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan środowiska naturalnego oraz związane z tym wyzwania.

Po raz pierwszy obchodzony był w roku 1974 pod globalnym hasłem "Only One Earth". Przez ten czas stało się obyczajem, by w tym dniu, w przestrzeni publicznej poruszać aktualne zagadnienia, takie jak, np. jakość wody, pustynnienie, ochrona klimatu, tworzenie zielonych miast czy przyjazne dla ludzi i środowiska wzorce rozwoju. Obchody święta koordynowane są przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP). Tematem globalnych obchodów w tym roku jest Odtwarzanie Ekosystemów połączone z inauguracją Dekady Odtwarzania Ekosystemów (UNEP). 

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration). Jak podkreślają odpowiedzialne za tę inicjatywę agendy ONZ: Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), im lepsza będzie kondycja ekosystemów, tym zdrowsza pozostanie cała planeta i zamieszkujący ją ludzie. Poprawa ich stanu jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim: położenia kresu ubóstwu, skutecznej walki z kryzysem klimatycznym czy zapobiegania dalszemu, masowemu ginięciu gatunków.  

Naszą bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez UNEP Dekady Odtwarzania Ekosystemów jest uruchomienie programu Re:Generacja.  

Re:Generacja to program, w ramach którego zapraszamy do współpracy przedstawicieli służb ochrony przyrody – Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ale też samorządów czy lokalnych organizacji pozarządowych. To dzięki nim mamy szanse poznać ekosystemy w całej Polsce, które wymagają naszej interwencji.  

Ale kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów ma zaangażowanie przedstawicieli świata biznesu i przejęcie przez firmy odpowiedzialności za presję, jaką każda z nich wywiera na środowisko naturalne.  To między innymi firmy, dzięki naszemu programowi, będą mogły znaleźć na mapie Polski miejsca, które będą mogły wziąć pod swoje skrzydła – to dzięki Re:Generacji, firmy znajdą ekosystemy, o które warto zadbać. 

Mówiąc o Re:Generacji nie możemy zapomnieć o zaangażowaniu społecznościowym. Będziemy chcieli edukować i zachęcać do świadomego brania spraw w swoje ręce. Zbudujemy #ReGenerację (#GenerationRestoration) - generację osób świadomych problemu i chętnych do zaangażowania. 

Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku w Polsce kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety. W tym roku tematem przewodnim jest ochrona i odtwarzanie ekosystemów.  

Lasy, pola uprawne, rzeki, jeziora, morza i wybrzeża – kondycja i różnorodność ekosystemów Ziemi są podstawą naszej egzystencji i jakości życia. Mimo to niszczymy te cenne zasoby w alarmującym tempie. Dekada ONZ na rzecz Odbudowy Ekosystemów jest okazją, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić ludziom i naturze zrównoważoną przyszłość.   

Odbudowa ekosystemów oznacza wspomaganie odtwarzania tych, które zostały już zdegradowane lub zniszczone, jak również ochronę tych, które nie ucierpiały. Zdrowsze, bardziej bioróżnorodne ekosystemy dostarczają większych korzyści takich jak żyźniejsze gleby, więcej drzewa lub ryb, jak również są magazynami gazów cieplarnianych. 

Odbudowa może odbywać się na wiele sposobów. Na przykład aktywnie poprzez nasadzenia, lub pośrednio przez zmniejszanie presji na środowisko, tak by mogło się zregenerować samo. Nie zawsze możliwe lub pożądane jest przywracanie ekosystemu do jego stanu pierwotnego. Wciąż potrzebujemy na przykład obszarów rolniczych i infrastruktury w miejscach, które niegdyś były lasem, ekosystemy tak jak społeczeństwo muszą dostosować się do zmian klimatu. 

Jeśli od teraz do 2030 roku uda się odbudowa 350 milionów hektarów zniszczonych ekosystemów wodnych i lądowych możemy liczyć na usługi ekosystemowe wyceniane na 9 bilionów dolarów. Odbudowa może również pomóc nam pozbyć się z atmosfery od 13 do 26 gigaton gazów cieplarnianych. Korzyści ekonomiczne takich działań dziewięciokrotnie przewyższają koszty inwestycyjne, podczas gdy nie podejmowanie działań będzie trzykrotnie droższe niż ich wdrożenie. 

To jest ten moment! 

Nie możemy cofnąć czasu. Ale możemy sadzić drzewa, zazieleniać nasze miasta, dbać o nasze ogrody, sprzątać rzeki i wybrzeża, zmieniać naszą dietę. Jesteśmy pokoleniem, które potrafi żyć w symbiozie z naturą. 

Bądźmy aktywni, a nie bierni! Bądźmy odważni, nie nieśmiali! 

Stwórzmy #ReGenerację. 

 

Cel kampanii 2021

Celem kampanii, jest skupienie jak największej uwagi społecznej na ekosystemach – i ich roli w naszym codziennym życiu.  

Tegoroczna kampania społeczna bezpośrednio nawiązuje do ofert biur podróży na wyjazdy wakacyjne w atrakcyjnych kierunkach w ofercie LAST MINUTE. Na pierwszy rzut oka widzimy kolejną reklamę ciekawej destynacji, ale po chwili, okazuje się, że coś się jednak nie zgadza. 

W kampanii chcemy wykorzystać reklamę teaserową. Najpierw pojawią się tylko plakaty ze zdjęciami i ofertą LAST MINUTE . W drugiej części kampanii pojawią się te same plakaty, ale już z hasłami nawiązującymi do odtwarzania ekosystemów oraz zaproszeniem na portal www.Re.Generacja.org 

Aby wzmocnić to przesłanie zaprosimy też odbiorców kampanii zrobienia quizu i poszukania z nami odpowiedzi na pytanie GDZIE SPĘDZISZ WAKACJE 2030? 

Kto z nas nie lubi psycho-testów? Chętnie odpowiadamy na proste i szybkie pytania i z zaciekawieniem czytamy wyniki i dzielimy się nimi ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych. W tym roku postanowiliśmy wykorzystać to narzędzie i tym samym zainteresować naszych odbiorców tematem odtwarzania ekosystemów. Po udzieleniu odpowiedzi na kilkanaście prostych pytań, okaże się niestety, że nie mamy możliwości spędzania wakacji w wybranej lokalizacji (ekosystemie), ponieważ ten ekosystem zniknął. Całe szczęcie do 2030 roku mamy jeszcze chwilę i możemy wziąć sprawy w swoje ręce.  

Dołącz do #ReGeneracji 

#ReGeneracja (#GENERATIONRESTORATION) to grupa ludzi, którzy chcą wziąć losy naszej Planety w swoje ręce. Chcą przyczynić się do odtwarzania ekosystemów. Zależy im na tym, żeby kolejne pokolenia mogły cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody.  

Pierwszym krokiem jest symboliczne dołączenie do #ReGeneracji - jako potwierdzenie - jestem świadomy, zależy mi.

DEBATA 

Jednym z punktów kulminacyjnych obchodów Światowego Dnia Środowiska, jest publikacja w mediach debaty online z cyklu debat Rzeczpospolitej: „Planeta: wspólny dom = wspólna odpowiedzialność”. 

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środowiska, ze względu na połączenie ich z inauguracją Dekady Odtwarzania Ekosystemów, zapraszamy również wybrane grono naszych odbiorców na wirtualne wydarzenie: REGENERACJA RE:GENERUJE – wydarzenie inaugurujące Dekadę Odtwarzania Ekosystemów i program Re:Generacja. 

8 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00  zapraszamy na uroczystą inaugurację Dekady Odtwarzania Ekosystemów w Polsce oraz Programu Re:Generacja, podczas której zaprezentujemy główne założenia Programu oraz przeprowadzimy panele dyskusyjne. Przedstawiciele instytucji ochrony przyrody, świata nauki oraz biznesu będą rozmawiać o ekosystemach i ich ochronie, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Gościem specjalnym będzie Thierry Lucas, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP). 

Działania komunikacyjne 2021

  • 31.05 -15.06 Budowanie świadomości problemu i ryzyka związanych z nim strat w mediach społecznościowych – zaproszenie do dołączenia do #ReGeneracji, zrobienia quizu „Gdzie spędzisz wakacje 2030?”, wirtualnych spacerów po ekosystemach.
  • 04.06 - Debata online w cyklu debat dziennika Rzeczpospolita udostępniona w Internecie
  • 08.06 - wydarzenie inaugurujące Dekadę oraz program Re:Generacja

Media

Outdoor: nośniki Stroer na dworcach i środkach komunikacji, w miejskim transporcie publicznym 

Prasa: Rzeczpospolita 

Online: OLX; mailing; newsletter; media spolecznościowe (FB, Twitter, Linkedin): aktualności, informacje o działaniach podejmowanych spontanicznie przez osoby indywidualne, organizacje i firmy 

Wydarzenia

W dniu 4 czerwca, w cyklu Debat RZECZPOSPOLITEJ odbędzie się debata „Planeta: wspólny dom = wspólna odpowiedzialność” 

W dniu 8 czerwca wydarzenie inaugurujące Dekadę Odtwarzania Ekosystemów oraz programu Re:Generacja. 

Patronat Kampanii 2021

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Klimatu i Środowiska – Michał Kurtyka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik RZECZPOSPOLITA. 

Zielona Wstążka #DlaPlanety

Kampania zainicjowana w roku 2018 przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska.

Celem kampanii jest: podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych, dostosowane do polskiego odbiorcy i z udziałem najważniejszych aktorów życia społecznego i gospodarczego – regulatorów, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Kampania jest wyjątkową okazją do wspólnej dyskusji i refleksji, której często brakuje w debacie publicznej.

Co roku, polska kampania wspiera globalne obchody Światowego Dnia Środowiska, dzieląc z nimi wspólny wątek przewodni.

Kampania 2018: Beat Plastic Pollution

W roku 2018 zwracała uwagę na negatywne skutki środowiskowe niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji produktów z tworzyw sztucznych #BeatPlasticPollution.

Kampania 2019: Beat Air Pollution

W roku 2019 z kolei – na powiązania między zanieczyszczeniem powietrza, globalnym kryzysem klimatycznym oraz zdrowiem publicznym: #BeatAirPollution.

Kampania 2020: Ratujmy naturę, ratujmy siebie

W roku 2020 kampania zwracała uwagę na bioróżnorodność (różnorodność bilogiczną). Ratujmy naturę, ratujmy siebie.

 

#DlaPlanety edycje: 2020, 2019, 2018
© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności