O kampanii

Akcje partnerskie

Rzeczpospolita #DlaPlanety


DEBATA  

„Planeta: wspólny dom = wspólna odpowiedzialność”   

Debata organizowana jest z okazji Światowego Dnia Środowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Spotkanie poprowadzi Michał Niewiadomski, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”. Relacja zostanie opublikowana na łamach dziennika „Rzeczpospolita” 4 czerwca oraz na stronie internetowej: www.rp.pl   

Światowy Dzień Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej  
w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 państwach, dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Środowiska dedykowane są ochronie i odtwarzaniu ekosystemów. 5 czerwca będzie miała miejsce oficjalna inauguracja Dekady Odtwarzania Ekosystemów ogłoszonej na lata 2021-2030. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wpisując się w globalne obchody, inauguruje 5 czerwca kolejną, tematyczną odsłonę kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPLanety. Jednocześnie inicjuje debatę publiczną skupioną wokół tematyki odtwarzania ekosystemów, angażującą różne środowiska: administracji publicznej, instytucji ochrony przyrody, naukowców i organizacji pozarządowych oraz świata biznesu. Motywem przewodnim dyskusji będzie wspólna odpowiedzialność wszystkich interesariuszy za losy planety, która jest wspólnym domem nas wszystkich. Taki pryzmat patrzenia na kwestie relacji między dobrostanem ludzi a stanem środowiska naturalnego jest szczególnie istotny w dobie pandemii oraz odbudowy gospodarki i innych dziedzin życia społecznego po jej zakończeniu. 

W debacie, chcemy przyjrzeć się zarówno globalnym, jak i lokalnym wyzwaniom wynikającym ze stopnia degradacji ekosystemu i bioróżnorodności. Skupimy się na uwarunkowaniach i możliwościach odpowiedzi na wyzwanie, jakie niesie ze sobą Dekada ONZ, w polskich warunkach, uwzględniając fakt rodzimego bogactwa natury, które jest do ocalenia w naszym kraju, by cieszyć kolejne pokolenia, ale też by zapewniać im możliwość dobrego, jakościowego życia. 

Prowadzonej dyskusji towarzyszyć będą słowa Antonio Guterresa, Sekretarza Generalnego ONZ:  
Nie może być mowy o odbudowie po pandemii, gdy podcina się gałąź, na której się siedzi. Potrzebujemy czegoś lepszego niż do tej pory. Bardziej przemyślanych regulacji, wzorców produkcji i konsumpcji oraz modeli biznesowych. Potrzebujemy mobilizacji na rzecz lepszej odbudowy. Nie uda się nam, jeśli nie powstrzymamy degradacji ekosystemów, od których zależy nasze życie. 

#DlaPlanety edycje: 2020, 2019, 2018
© 2023 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności